Vesi Teile, otse maapõuest!


Vesi Teile, otse maapõuest! Allika vee tootlikkus on 200 liitrit minutis, 288000 liitrit ööpäevas ning 105 miljonit liitrit aastas. Allika asukoht leiti 20. sajandi teisel poolel ning kasutati esialgu kolhoosi vajadustes. Aastal 2002 toimus maa omaniku muutus, millega kaasnes ka uue puuraugu rajamine. Rajatud puuraugust saadud vesi on suurepäraste omaduste ning mineraali sisaldusega. Firma sai asutatud aastal 2003. Meie missioon – allikavee müük taskukohase hinnaga.

Tootmise tehnoloogia

Puurauk paikneb veetehasest 130 meetri kaugusel. Puurauk on aiaga piiratud ning valve all. Puuraugust saadud vesi tuuakse veetoruga tehasesse töötlemata kujul. Miks me ei tunne vajadust vee lisatöötluse ning vees koostise muutmise järele? Teostame süstemaatiliselt vee keemiliste, mikrobioloogiliste ja radioaktiivsete elementide sisalduse analüüsi (muudmoodi öeldes täisanalüüsi). Tahan rõhutada, et erinevad akrediteerid laborid (vt. Analüüsid) kinnitavad, et Kasari vee koostis vastab Vee seaduses vee koostisele kehtestatud nõuetele. Vee koostis ei vaja parandamist, seega puudub ka vajadus kulukate seadmete ostu järele, mida reeglina kasutavad teised vee tootmisega tegelevad ettevõtted. Kasari vee siltidel esineb täpsustus, et vee näol on tegemist ALLIKAVEEGA- see omadus pärineb loodusest.

Infot veeallika kohta

Puurauk asub ettevõttest 130 meetri kaugusel ning maaaluse toruga vesi tuuakse tehasesse. Ligipääs puuraugule keelatud ning puurauk on valve all.

Вода для Вас, прямиком из родника!
Родник находится в рапласком районе, в 300 метрах от реки КАСАРИ, от чего и произошло название родниковая вода Касари. В красивом природном месте на границе леса и полей . Крупных промышленных предприятий нет в районе 60 километров. Самоизлив  у родника составляет 200 литров в минуту, 288000 литров  в сутки и 105 Миллионов литров в год. Местонахождение было открыто в во второй половине 20 века, и использовалось в колхозных надобностях. В 2002 году земля была куплена и проделана новая скважина, из которой вода показала отличные качества всех минералов и показателей.  Фирма была основана в 2003 году. Цели –продажа родниковой воды по доступной цене.

Технология и производство

Скважина находится в 130 метрах от завода, скважина огорожена и находится под охраной. От неё идёт трубопровод на завод  и вода идёт сразу на розлив без дополнительной  обработки воды. Почему нам не надо дополнительно обрабатывать и менять состав воды? Вода проходит систематическое исследование химического состава , бактериологического ,радиоактивного другими словами полного анализа воды .Я хочу подчеркнуть что в разных аккредитованных лабораториях(смотрите раздел анализы),и состав воды соответствует всем требованиям Закона о воде .Вода не требует никаких изменений состава, поэтому на предприятии и не нужно устанавливать дорогое оборудование по подготовке воды которое устанавливают в других предприятиях. На этикетке воды КАСАРИ написано что она РОДНИКОВАЯ ВОДА, это качество даёт нам природа.

О Источнике

Скважина находится в 130 метрах от предприятия, и по подземной трубе идёт к предприятию. Скважина закрыта и находится под охраной.