Meie ajalugu

Meie ajaloo

 Vesi Teile, otse maapõuest! 

Allika vee tootlikkus on 200 liitrit minutis, 288000 liitrit ööpäevas ning 105 miljonit liitrit aastas. 

 

Allika asukoht leiti 20. sajandi teisel poolel ning kasutati esialgu kolhoosi vajadustes. Aastal 2002 toimus maa omaniku muutus, millega kaasnes ka uue puuraugu rajamine. Rajatud puuraugust saadud vesi on suurepäraste omaduste ning mineraali sisaldusega. Firma sai asutatud aastal 2003.  

 

Meie missioon – allikavee müük taskukohase hinnaga. 

 

Tootmise tehnoloogia 

Puurauk paikneb veetehasest 130 meetri kaugusel. Puurauk on aiaga piiratud ning valve all. Puuraugust saadud vesi tuuakse veetoruga tehasesse töötlemata kujul. 

Miks me ei tunne vajadust vee lisatöötluse ning vees koostise muutmise järele? Teostame süstemaatiliselt vee keemiliste, mikrobioloogiliste ja radioaktiivsete elementide sisalduse analüüsi (muudmoodi öeldes täisanalüüsi). 

Tahan rõhutada, et erinevad akrediteerid laborid (vt. Analüüsid) kinnitavad, et Kasari vee koostis vastab Vee seaduses vee koostisele kehtestatud nõuetele. Vee koostis ei vaja parandamist, seega puudub ka vajadus kulukate seadmete ostu järele, mida reeglina kasutavad teised vee tootmisega tegelevad ettevõtted. 

Kasari vee siltidel esineb täpsustus, et vee näol on tegemist ALLIKAVEEGA- see omadus pärineb loodusest. Infot veeallika kohta Puurauk asub ettevõttest 130 meetri kaugusel ning maaaluse toruga vesi tuuakse tehasesse. 

Ligipääs puuraugule keelatud ning puurauk on valve all.